Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží

Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží
vycházející z aktuálních opatření MZČR a rozhodnutí VV FAČR ze dne 23. 7. 2021
Domácí klub, jakožto pořadatel utkání, je v rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu povinen zajistit následující povinnosti stanovené aktuálním opatřením MZČR:
I. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:
–    obecně se umožňuje přítomnost nejvýše 1000 osob,
–    pokud to kapacita stadionu dovoluje, umožňuje se přítomnost až 5000 osob; pokud je
umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, pořadatel nepřipustí přítomnost více
diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
–    alternativně, v případě, že se utkání koná na stadionu s kapacitou sedících diváků více než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,
–    přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.), jejichž splnění je organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit účast na utkání,
–    od 19. července musí pořadatelé sportovního utkání, u kterého předpokládají, že se jej
zúčastní více než 1000 osob (denně), oznámit jeho konání místně příslušné krajské hygienické stanici.
II. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu je povolena za následujících podmínek:
–    pořadatel akce vede evidenci osob účastnících se utkání pro potřeby epidemiologického
šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno a
příjmení) a kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a tuto identifikaci uchovává 30 dnů ode dne konání utkání, evidenci dle tohoto bodu nahrazuje zápis o utkání,
–    přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.), jejichž splnění je organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit účast na utkání.
III. Podmínky pro účast všech osob na utkání:
–    osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
–    osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
–    osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem o
provedeném očkování, nebo
–    osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
–    osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
–    osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím
zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od
zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
–    osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá
čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo
potvrzením školy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..