Úrazové pojištění

Úrazové pojištění  – Pojišťovna Kooperativa, a.s.

Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2017 se uplatňují dle smlouvy č. 4950050842 u pojišťovny Kooperativa, a. s., na jejích formulářích.

Nová pojistná smlouva č. 4950050842 uzavřená u pojišťovny Kooperativa, a.s. platná od 1. 1. 2017, včetně Všeobecných podmínek a Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem a oceňovací tabulka pro pojistné plněná za trvalé tělesné poškození následkem úrazu 

FAČR žádnou pojistku na pojištění osob NEMÁ. FAČR je členem České unie sportu (ČUS – http://www.cuscz.cz/ ) a ta má uzavřenou výše uvedenou pojistku  „Úrazové pojištění členů“. Odkaz: https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/kooperativa.html

Informace pro členy ČUS

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím Kooperativy (Škodné události -úrazy – vzniklé po 1. 1. 2017 se uplatňují dle smlouvy č. 4950050842 u pojišťovny Kooperativa, a. s., na jejích formulářích). Smlouva je platná od ledna 2017 až do vypovězení od jedné ze smluvních stran, ale o tom Vás budete včas informováni. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí jako jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce, které jsou organizovány těmito subjekty. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy mimo Českou republiku.

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je na výše uvedeném odkazu. 

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/kooperativa.html