Finanční podpora MŠMT

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                                Příjemce dotace: TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší „z.s.“                                                            IČO: 47933721                                                                                                                            Program MŠMT č. VIII. Organizace sportu ve sportovních klubech                                      Rok: 2017                                                                                                                              Rozhodnutí MŠMT č: 502017_8_2537                                                                            Poskytnutá dotace v Kč: 120.000

Výňatek z Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 – Další podmínky: Příjemce je povinen finanční podporu ministerstva, která souvisí s podpořeným projektem prezentovat na svých internetových stránkách minimálně po dobu 1 roku od obdržení Rozhodnutí. Příjemce je povinen zaslat ve vyúčtování odkaz na své internetové stránky se zveřejněnými informačními materiály akce, kterou v souladu s projektem realizoval, a to ministerstvu-odboru sportu. Odvod za nedodržení této podmínky může být stanoven v částce až do 5% z poskytnuté dotace.

Zpracoval: Vladimír Vasiljev, místopředseda spolku                                                                      e-mail: info@baniktyne-fotbal.cz

Datum: 2.1.2018